Hàng Gia Dụng

Hàng Gia Dụng là những sản phẩm được trang bị để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu hay tiêu dùng của gia đình. Một cái nồi hay một miếng rửa chén bằng silicon cũng là đồ vật như vậy và thường được sử dụng rất nhiều trong đời sống hằng ngày. 

 Các sản phẩm được sản xuất, chế tạo, mua bán với mục đính chủ yếu là sử dụng trong các hộ gia đình phục vụ cho cuộc sống tiện nghi của cá nhân và gia đình. Đây là những tài sản hữu hình và thuộc loại động sản, mang tính cá nhân. Và là một phần quan trọng của nền kinh tế của một quốc gia với sự tiêu thụ rộng rãi vì đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống tiện dụng hàng ngày.

 

Sort
Display